Welkom bij het nascholingsinstituut Levensbeschouwelijke vakken...

- We ondersteunen en geven vorming over levenbeschouwelijke vakken 
- We begeleiden de ontwikkeling van modules voor interlevensbeschouwelijke dialoog en organiseren navorming hiertoe
- Gedragen door de inspecteurs-adviseurs levensbeschouwelijke vakken en diverse docenten lerarenopleidingen