Welkom

Deze site is een initiatief van het Nascholingsinstituut Levensbeschouwelijke Vakken (sinds december 2020 ILCoS vzw, ilcos.be)  en is vooral bedoeld voor leerkrachten. Even situeren:

  • De Commissie (waarin vertegenwoordigers zetelen van de Erkende Instanties en Vereniging) adviseert en rapporteert ondermeer naar de overheid en het werkveld omtrent de levensbeschouwelijke vakken. Er zijn adviezen over evaluatie, religieuze feesten, vakoverschrijdende eindtermen etc.  Zij formuleerden ook de Interlevensbeschouwelijke competenties
  • Het Nascholingsinstituut ILCoS vzw is een vzw waar vertegenwoordigers van inspecties van alle Erkende instanties en Vereniging, lerarenopleiders samenwerken en gemeenschappelijke thema’s bespreken en initiatieven nemen.

Op de website onderwijs vlaanderen vindt men nog meer informatie betreffende levensbeschouwelijke vakken, zowel voor ouders, directies als leerkrachten.