Welkom

20/09/2019: Naar aanleiding van de maatschappelijke discussie omtrent het aantal uren levensbeschouwelijke vakken, werd volgend opiniestuk vanuit het Nascholingsinstituut Levensbeschouwelijke Vakken opgesteld.

Opiniestuk: Een echte dialoog tussen de levensbeschouwingen vraagt tijd

Het huidige debat over de levensbeschouwelijke vakken op school wordt kortzichtig gevoerd. Wie de spanningsvelden in Vlaanderen rond hoofddoeken, racisme, migratie en gender wil begrijpen, moet weten wat er achter en onder zit. Dan bevat je best de diepere grond en drijfveren van mensen die zich daar zo heftig over uitlaten. Dat betekent dat je de levensbeschouwelijke component in deze debatten moet kunnen onderscheiden, en zo benoemen dat je met elkaar verder kunt. Wie conflicten wil ontmijnen moet weten waar de mijnen liggen en hoe ontstekingsmechanismen werken. Daar komt levensbeschouwing op de proppen

Lees meer…

Welkom

Deze site is een initiatief van het Nascholingsinstituut Levensbeschouwelijke Vakken en is vooral bedoeld voor leerkrachten. Even situeren:

  • De Commissie (waarin vertegenwoordigers zetelen van de Erkende Instanties en Vereniging) adviseert en rapporteert ondermeer naar de overheid en het werkveld omtrent de levensbeschouwelijke vakken. Er zijn adviezen over evaluatie, religieuze feesten, vakoverschrijdende eindtermen etc.  Zij formuleerden ook de Interlevensbeschouwelijke competenties
  • Het Nascholingsinstituut is een vzw waar vertegenwoordigers van inspecties van alle Erkende instanties en Vereniging, lerarenopleiders samenwerken en gemeenschappelijke thema’s bespreken en initiatieven nemen.

Op de website onderwijs vlaanderen vindt men nog meer informatie betreffende levensbeschouwelijke vakken, zowel voor ouders, directies als leerkrachten.