Welkom

Bericht: doe mee aan de eerste Burgerschaps Olympiade (Verlengd – indienen voor 1/3/2020) 

De ‘Burgerschap Olympiade’ is een wedstrijd voor schoolprojecten waarbij de interlevensbeschouwelijke competenties en de competenties voor burgerschap gecombineerd worden   Lees meer…

Welkom

Deze site is een initiatief van het Nascholingsinstituut Levensbeschouwelijke Vakken en is vooral bedoeld voor leerkrachten. Even situeren:

  • De Commissie (waarin vertegenwoordigers zetelen van de Erkende Instanties en Vereniging) adviseert en rapporteert ondermeer naar de overheid en het werkveld omtrent de levensbeschouwelijke vakken. Er zijn adviezen over evaluatie, religieuze feesten, vakoverschrijdende eindtermen etc.  Zij formuleerden ook de Interlevensbeschouwelijke competenties
  • Het Nascholingsinstituut is een vzw waar vertegenwoordigers van inspecties van alle Erkende instanties en Vereniging, lerarenopleiders samenwerken en gemeenschappelijke thema’s bespreken en initiatieven nemen.

Op de website onderwijs vlaanderen vindt men nog meer informatie betreffende levensbeschouwelijke vakken, zowel voor ouders, directies als leerkrachten.