16/11/2019 – Burgerschaps Olympiade

De ‘Burgerschap Olympiade’ is een wedstrijd voor schoolprojecten waarbij de interlevensbeschouwelijke competenties en de competenties voor burgerschap gecombineerd worden. Info vinden jullie op http://burgerschapolympiade.be/

Het project is vakoverschrijdend; de leraren godsdienst en zedenleer vervullen een voortrekkersrol en streven naar samenwerking met de collega’s talen, kunstvakken, sport, wetenschappen en humane wetenschappen. Het plan is om leerlingen te leren oordelen over keuzes tussen een open en een gesloten samenleving, over gelijkheid versus ongelijkheid en over ecologische problemen. Nadenken als wereldburger over globale en lokale problemen is de boodschap! Uiteraard leren we leerlingen niet wat ze moeten denken, maar wel hoe ze dit kunnen doen. Alle overtuigingen zijn welkom. 

De formule van de wedstrijd laat veel vrijheid, er is ruimte voor creativiteit van leerlingen en leraars.  ICT-toepassingen, extra-muros activiteiten, beeldmateriaal, onderzoek en ILC-werkvormen worden samengeklonken in een projectvoorstel. Eind volgend schooljaar selecteert een jury de beste projecten. De laureaten presenteren hun project tijdens de finale in Hogeschool Artesis Plantijn in Antwerpen.

De beoordelingscriteria vind je op de website van de olympiade en voor meer info kan je terecht bij info@burgerschapolympiade.be  De Olympiade wordt gesteund door het Nascholingsinstituut, een vzw die vertegenwoordigers van alle inspecties levensbeschouwelijke vakken verenigt. 


Let op : extra verlengd!! 1/3/2020 is de deadline voor het inzenden van het inschrijvingsformulier (met foto’s voor de website en gegevens om de jury te organiseren).