NI – Welkom

Het Nascholingsinstituut Levensbeschouwelijke vakken vzw 

Sinds 2020 heet het nascholingsinstituut: ILCoS vzw (ILC’s op school) zie: https://www.ilcos.be.

Het ‘Nascholingsinstituut Levensbeschouwelijke vakken vzw’ (NI LBV), opgericht in 1998, biedt leermeesters en leerkrachten levensbeschouwelijke vakken (LBV) nascholing aan.

De samenwerking tussen de verschillende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer is een verrijking voor ieder en een unicum in het onderwijsland. Vertegenwoordigers van de verschillende erkende en onderwezen levensbeschouwingen geven vorm aan het nascholingsinstituut. Uiteraard behoudt iedere levensbeschouwing haar eigen identiteit en werking, maar krijgen kennen, herkennen en erkennen van de andere en zijn of haar levensbeschouwing een diepere betekenis en zo worden stappen gezet in de richting van een open en verdraagzame samenleving.

In overleg met de inspecteurs-adviseurs LBV ontwikkelt het nascholingsinstituut initiatieven waarbij leraars LBV een belangrijke rol spelen. Zij beschikken samen – elke vanuit hun eigen levensbeschouwelijk referentiekader – over de nodige knowhow en expertise om gemeenschappelijke projecten op te zetten die gericht zijn op de leerling, de school en de samenleving.

Het Nascholingsinstituut Levensbeschouwelijke vakken ondersteunt de Interlevensbeschouwelijke competenties

In het verleden werden tijdens studiedagen gemeenschappelijke projecten voorgesteld aan schoolteams LBV.

Om het inspirerend, motiverend en vormend effect van goede praktijkvoorbeelden vast te houden en te vergroten, werden onder begeleiding van het NI, en in samenwerking met de inspectie LBV, een aantal gemeenschappelijke modules lager onderwijs door leerkrachten LBV uitgewerkt.

De modules kunnen ingezet worden om te werken rond de Interlevensbeschouwelijke competenties. Voor het secundair onderwijs is hiervoor een ‘Inspiratiegids’ met goede praktijkvoorbeelden in ontwerp.

​Tijdens het schooljaar 2015-16 werden studiedagen empatische dialoog georganiseerd. De principes voor een empatische dialoog en een werkvorm voor de oefening ervan worden op deze site aangeboden.